strona główna   O ośrodku Galeria zdjęć Mapka dojazdowa Kontakt

 Teren Gminy Praszka z podziałem na    pracowników socjalnych
 Akty prawne
  - Statut 
  - Regulamin organizacyjny jednostki 
 Asystent Rodziny  
 Pomoc społeczna 
 Świadczenia rodzinne 
Fundusz alimentacyjny 
 Dodatki mieszkaniowe 
 Dodatki energetyczne 
 Wnioski i druki do pobrania 
 Stypendia szkolne i zasiłki szkolne  
 500+ (informacje) 
 500+ (wniosek do pobrania)
Pobierz plik PDF

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce
ul. Boczna 4e
46-320 Praszka
tel./fax 34 35 91 037
tel. +48 34 24 30 197
e-mail:
biuro@ops-praszka.org
O ośrodku

W dniu 5 kwietnia 2016 roku w Praszce i w Strojcu zorganizowany został "mobilny punkt informacyjny 500+" przez Pana Wojewodę Opolskiego. Ww. punkt obsługiwany był przez urzędników Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W punkcie tym mieszkańcy naszej gminy mogli zasięgnąć dodatkowych informacji na temat 500+.
Informacja
O wynikach naboru kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów da osób częściowo ubezwłasnowolnionych.
Informuje się, że na ww. stanowiska nie wpłynęła żadna oferta.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane:
- świadczenia rodzinne:
      nazwiska rozpoczynające się od liter A - Ł - pokój nr 5
      nazwiska rozpoczynające się o liter M - Ż - pokój numer 6
- fundusz alimentacyjny - pokój numer 4

Godziny przyjmowania wniosków:
Poniedziałek: 7:30 - 10:00 i 13:00 - 14:30
Wtorek: 8:30 - 10:00 i 13:00 - 15:30
Środa: 7:30 - 10:00 i 13:00 - 14:30
Czwartek: 7:30- 10:00 i 13:00 - 14:30
Piątek: 7:30 - 10:00 i 13:00 -14:30

Radca Prawny przyjmuje klientów OPS w każdy wtorek od 08:00 - 12:00
Psycholog przyjmuje klientów OPS w każdy czwartek od 08:00 - 15:00


AKTUALNOŚCI

WINIKI naboru na stanowisko pracownicze "Pracownika Socjalnego"

Poniżej do pobrania lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracownicze:

LISTA KANDYDATÓW na stanowisko pracownicze "Pracownika Socjalnego"


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownicze:
"Pracownika socjalnego" od 14 marca 2016

Nabór na 2 stanowiska pracyZałączniki:
Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.pdf
Zgłoszenie kandydatury - kurator.pdf
ZARZĄDZENIE Nr18/2014


W związku z planowanym na czerwiec 2013 roku otwarciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie uprzejmie informujemy że można już składać wnioski o przyjęcie do ww. placówki.
Misją domu jest stworzenie społecznego wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo lub osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają poważne trudności w życiu codziennym i wymagają zorganizowanej pomocy.
Jeśli :
potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu,
szukasz przyjaciół i osób, które cię zrozumieją,
oczekujesz pomocy w rozwiązaniu nurtujących cię problemów
potrzebujesz profesjonalnego wsparcia rehabilitacyjnego i socjalnego, leczniczego
chcesz aktywnie i efektywnie spędzać czas
chcesz mieć wpływ na otaczający świat

PRZYJDŹ DO NAS!

Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami można pobrać poniżej, bądź otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami prosimy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka

Załączniki:
Pomoc społeczna - wniosek
Załącznik nr 1 - Zaświadczenie lekarza rodzinnego
Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarza specjalisty

Copyright by OPS Praszka 2013