strona główna   Aktualności O ośrodku Galeria Mapka Kontakt

 Teren Gminy Praszka z podziałem na    pracowników socjalnych
 Akty prawne
  - Statut 
  - Regulamin organizacyjny jednostki 
 Asystent Rodziny  
 Pomoc społeczna 
 Świadczenia rodzinne 
Fundusz alimentacyjny 
 Dodatki mieszkaniowe 
 Dodatki energetyczne 
 Wnioski i druki do pobrania 
 Stypendia szkolne i zasiłki szkolne  
 500+ (informacje) 
 500+ (wniosek do pobrania)
 Nabory na stanowiska

Aktywny SeniorPobierz plik PDF

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce
ul. Boczna 4e
46-320 Praszka
tel./fax 34 35 91 037
tel. +48 34 24 30 197
e-mail:
biuro@ops-praszka.org

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNO - WYCHOWAWCZA

Zapraszamy dzieci do nowo otwartej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce świetlicy terapeutyczno-wychowawczej przy Pl. Grunwaldzki 9.

Placówka będzie czynna:

poniedziałek- piątek w godz. 14.00-18.00, w okresie ferii zimowych poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00

W świetlicy wykonano remont, zakupiono kolorowe meble i dodatki w celu stworzenia ciepłej i miłej atmosfery oraz warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Zajęcia w świetlicy prowadzone przez wychowawcę Ośrodka, pozwolą dzieciom na wspólne spędzanie wolnego czasu, uzupełnienie wiedzy przygotowującej do zajęć szkolnych, rozwinięcie talentów w ramach zajęć twórczych i edukacyjno- informatycznych. Ponadto wychowankowie świetlicy będą mieli możliwość uczestnictwa w grach ruchowo- sportowych, planszowych, zajęciach manualnych, korzystania z x-boxa. W celu oddziaływania profilaktycznego i wychowawczego organizowane będą wycieczki i festyny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR

OPS w Praszce informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację kampanii ,,Bezpieczny i Aktywny Senior".

Jednym z podstawowych celów realizowanej kampanii jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu , przemoc czy dyskryminację ze względu na wiek. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.

Zachęcamy z zapoznaniem się informacjami dotyczącymi kampanii znajdującymi się na stronie ministerstwa: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego wyboru bezpiecznej placówki całodobowej opieki: ,,Bezpieczny i Aktywny Senior" Dyżur pełnią pracownicy z działu świadczeń rodzinnych w budynku głównym OPS.

W dniach 16-17.02.2017r.

biuro 500+ czynne w godzinach

od 8.00 do 14.00Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce informuje, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,NIEBIESKA LINA,, rozszerzyło swoją działalność w zakresie
Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
,,NIEBIESKA LINIA,,

Oferując całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez :

INFOLINIĘ: 800-120-002
czynną całą dobę w tym:

-dyżur w języku angielskim - poniedziałki w godzinach 18-22
-dyżur w języku rosyjskim - wtorki w godzinach 18-22
-dyżur prawny - środy w godzinach 18-22

TELEFONICZNE DYŻURY PRAWNIKÓW: 22-666-28-50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

e-mail- niebieskalinia@niebieskalinia.info

skype - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)
Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia ,,Niebieska Linia,, zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org


INFORMACJA
OPS w Praszce informuje, że w dniach od 16.01.2017r. do 27.01.2017r. dział świadczeń wychowawczych 500+ będzie urzędował w godzinach 8.00-14.00, w pozostałych godzinach zapraszamy interesariuszy do budynku głównego OPS w Praszce


Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce informuje, że od dnia 02.01.2017r. zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Można składać wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.


WALORYZACJA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce informuje, że od dnia 01.01.2017r. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 listopada 2016r. wzrasta wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1406 zł miesięcznie.


Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce biorą udział w cyklu szkoleń superwizyjnych prowadzonych przez Pana Iwo Konopek - trenera rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, akredytowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Wspierania Psychoedukacji, coacha, socjologa oraz pedagoga. Specjalisty od rozwoju osobistego i komunikacji.
POLECAMY

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PSYCHOEDUKACJI zostało założone w 2016 roku.
Misją PTWP jest wspieranie i rozwój działalności psychoedukacyjnej, wspieranie trenerów i szkoleniowców, poprawa jakości usług szkoleniowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

i.konopek@ptwp.edu.pl

http://ptwp.edu.pl

CZYTAJ WIĘCEJ


OGŁOSZENIE
Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce o wyniku postępowania na stanowisko urzędnicze - „Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych" w ww. jednostce.

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze - „Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce została wybrana Pani Ewelina Moniak, zam. 46-320 PRASZKA , ul Mickiewicza 22/40.
Pani Ewelina Moniak uzyskała najwyższą liczbę punktów z przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego (w formie ustnej) i rozmowy kwalifikacyjnej.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce
Leszek Krzyżanowski


ŚWIADCZENIA RODZINNE-INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ
Przypominamy , że trwa przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016-2017.Okres ten trwa od 1 listopada 2016r. do 31 października 2017r. Kryteria dochodowe na nowy okres zasiłkowy nie uległy zmianie i wynoszą :
674-dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie
764-dochód w przeliczeniu na osobę gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
Natomiast od 1 listopada ulegną zmianie kwoty wypłat zasiłku rodzinnego oraz kwoty niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.


KWOTY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OBOWIAZUJĄCE OD 1 LISTOPADA 2016R

ŚWIADCZENIA RODZINNE KWOTA DO WYPŁATY
ZASIŁEK RODZINNY
okres zasiłkowy listopad- październik
kryteria dochodowe
674-dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie
764-dochód w przeliczeniu na osobę gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
miesięcznie
95zł -dziecko do 5-tego roku
124zł-dziecko powyżej 5-tego do 18-tego roku
135zł-dziecko powyżej 18-tego do ukończenia 24-tego roku życia

Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jednorazowo 1000zł
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego miesięcznie 400zł
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej miesięcznie 95zł
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo 100zł
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka miesięcznie 193zł (kwota wypłaty nie może przekroczyć wartości 386zł na wszystkie dzieci) W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w trakcie roku szkolnego
69zł - w związku z dojazdem do szkoły
113zł - w związku z miejscem zamieszkania,
miejsca szkoły
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego miesięcznie
90zł do 5-ciu lat
110zł od 5-ciu do 24 lat


ŚWIADCZENIA RODZINNE KWOTA DO WYPŁATY
ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
kryterium dochodowe 1922zł
jednorazowo 1000zł
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
brak kryteriów dochodowych
miesięcznie 1000zł przez okres 12 miesięcy od narodzin dziecka
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Okres zasiłkowy październik-wrzesień
Kryteria dochodowe obowiązujące na pierwsze lub jedyne dziecko:
800zł na osobę w rodzinie 1200zł na osobę gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W przypadku drugiego i kolejnego dziecka dochód nie ma znaczenia
miesięcznie 500zł do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat


ŚWIADCZENIA RODZINNE KWOTA DO WYPŁATY
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY miesięcznie 153zł
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
kryterium dochodowe 764zł na osobę w rodzinie
miesięcznie 520zł
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
przysługuje osobom które prawo do zasiłku nabyły przed 2013r
miesięcznie 520zł
ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE
brak kryterium dochodowego
miesięcznie 1300zł"WSPÓLNIE RAŹNIEJ"
Powiat oleski w okresie od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. realizuje zadanie publiczne pn. "Wspólnie raźniej" w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

W projekcie zaplanowano bezpłatne konsultacje na terenie powiatu oleskiego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin dotyczące poradnictwa specjalistycznego lekarza psychiatry, psychologa oraz doradcy zawodowego.
Informujemy, że w gminie Praszka konsultacje prowadzone będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce ul. Boczna 4E

Konsultacje odbędą się w następujących terminach:
1) doradca zawodowy - 28.09.2016r. (środa) w godz.16-20
2) psycholog - 14.10.2016r.(piątek) w godz.15-19
3) lekarz psychiatra - 17.11.2016r. (czwartek) w godz.15-19

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Copyright by OPS Praszka 2013